Pravno obvestilo

POGOJI UPORABE

Lastnik in upravljalec spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com je družba Spletne novice d.o.o., Beblerjeva ulica 3, 6000 Koper – Capodistria, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru, vložna št. 1/07805/00, osnovni kapital je 7.500,00 EUR, matična št. 2295016, identifikacijska št. za DDV SI39344398.

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno mesto Nepremicninskioglasnik.com ter vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu. Pogoji ne vključujejo storitev oglaševanja na portalu Nepremicninskioglasnik.com, saj zanje veljajo ločeni splošni pogoji.

DOVOLJENA UPORABA

Storitve spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom določeno drugače. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje vsebine spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com, zlasti vsebine objavljenih malih oglasov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com. Prepovedano je iskanje "meta" po spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com.

Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com ali na drugačen način avtomatsko posegajo v spletno mesto ali komunicirajo s spletnim mestom Nepremicninskioglasnik.com. Prepoved iskanja »meta« in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (»universal search engines«). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih / specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila Robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com je potrebno skleniti predhoden dogovor z družbo Spletne novice d.o.o.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com, lahko uporabniki naložijo na svoj računalnik za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Spletne novice d.o.o., je prepovedano.

Izrecno so prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabniki izrecno zavezujejo, da jih ne bodo izvajali niti poskušali izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja,
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe (zlasti objavljanje oglasov, ki tematsko ne sodijo na spletno mesto Nepremicninskioglasnik.com),
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršnokoli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve, zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah,
 • kakršenkoli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

VNOS IN VSEBINA OGLASOV

Posamezniki, ki se s posredovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo profesionalno, lahko na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com brezplačno objavijo do tri (3) oglase s ponudbo oz. povpraševanjem po nepremičnini.

Poslovni subjekti in posamezniki, ki se s posredovanjem z nepremičninami ukvarjate profesionalno lahko na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com objavite svojo ponudbo oz. povpraševanje le po predhodnem dogovoru z družbo Spletne novice d.o.o..

Ob vnosi oglasa se obvežete, da boste spoštovali naslednja navodila:

 • vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna in aktualna,
 • vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine,
 • vsebina oglasa mora biti napisana v slovenskem jeziku,
 • vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com,
 • vsebina oglasa se mora nanašati na nepremičninsko ponudbo (prodaja, nakup, oddaja ali najem nepremičnine),
 • vsebina oglasa se mora nanašati izključno na predmet ponudbe in prepovedano je v oglas vpisovati kakršnekoli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno nepremičninsko ponudbo,
 • vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno nepremičnino in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih nepremičnin,
 • kontaktni podatki morajo biti resnični,
 • uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, ki mu dajejo možnost razpolaganja s to nepremičnino,
 • uporabnik ne sme objaviti oglasa za katerokoli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Družba Spletne novice d.o.o. nima vpliva na vsebino malih oglasov, ki so objavljeni na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com, saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Posledično družba Spletne novice d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo poslovni subjekti ali fizične osebe.

Vsak dogovor o nakupu / prodaji nepremičnine, objavljene na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter družbo Spletne novice d.o.o..

IZBRIS OBJAVE OGLASOV

Družba Spletne novice d.o.o. si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe. V primeru, da je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko o tem obvestite družbo Spletne novice d.o.o. na telefon 05/909 15 11 ali po e-pošti: info@nepremicninskioglasnik.si. Družba Spletne novice d.o.o. bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepala in po potrebi odstranile sporne vsebine. Prav tako si družba Spletne novice d.o.o. pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabniki, ki želijo izkoristiti vse funkcionalnosti spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com in na njem objavljati lastne male oglase, se morajo predhodno registrirati. Registracija posameznikov, ki se s posredovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo profesionalno, poteka preko spletnega vmesnika, v katerega vnesejo svoje podatke.

Ob registraciji posamezniki spoštujejo naslednja navodila:

 • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični,
 • izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano,
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Registracijo poslovnih subjektov in fizičnih oseb, ki se s posredovanjem z nepremičninami ukvarjate profesionalno opravi družba Spletne novice d.o.o. na podlagi sklenjenega dogovora o oglaševanju na portalu Nepremicninskioglasnik.com.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družba Spletne novice d.o.o. jamči za zasebnost. Izjava o zasebnosti določa način uporabe osebnih podatkov na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com in se ne nanaša na druge spletne strani družbe Spletne novice d.o.o.. S tem, ko obiščete stran, privolite v to, da se zbirajo in uporabljajo vaši podatki v skladu s to politiko. Politika o zasebnosti je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/2004 in 113/2005-ZInfP oz. v skladu z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Družba Spletne novice d.o.o. ne bo nadzorovala, urejala ali razkrila osebnih podatkov brez vašega pisnega soglasja, razen če je to dolžna storiti zaradi:

 • zakonskih zahtev,
 • varovanja pravic ali premoženja družbe Spletne novice d.o.o.,
 • uveljavitve spoštovanja pravil in pogojev uporabe.

Razen v primerih, ki so določeni v tej politiki, družba Spletne novice d.o.o. in njeni partnerji ne bodo posredovali osebnih podatkov tretjim osebam brez vašega dovoljenja.

Ta politika o zasebnosti in možnosti, ki jih izberete na tem spletnem mestu, se nujno ne nanaša na osebne podatke, ki ste jih posredovali družbi Spletne novice d.o.o. v okviru drugih spletnih strani.

Družba Spletne novice d.o.o. lahko pošilja periodično elektronsko pošto, s katero vas obvešča o novostih, tehničnih storitvah oz. o varnostnih vprašanjih, ki se nanašajo na proizvode oz. storitve, ki ste jih zahtevali. Pri nekaterih storitvah je kontakt s stranko bistven del storitve. Zato ni mogoče izbrati možnosti, da vam te elektronske pošte ne bi pošiljali.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Družba Spletne novice d.o.o. varuje osebne podatke. Družba Spletne novice d.o.o. uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo varovati vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih posredujete, se shranjujejo na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, in se nahajajo v zavarovanih prostorih. Kadar posredujemo občutljive podatke oz. informacije (npr. številka kreditne kartice) preko interneta, uporabljamo enkripcijo, kot je npr. SSL (Security Socket Layer) protokol.

Osebni podatki, ki jih bo družba Spletne novice d.o.o. zbirala, lahko obsegajo vaše ime, naslov, družbo ali ime organizacije, službeni ali domači elektronski naslov, službeni ali domači telefon, službeni ali domači naslov, podatke o vašem delovnem mestu, podatke o vaši družbi in podatke o kreditnih karticah.

Na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com se ravno tako lahko zbirajo podatki o vašem obisku, kot npr. ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopate do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; spletne strani, na katere dostopate, medtem ko ste na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani, s katere ste prišli neposredno na našo stran. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja uporabnosti spletne strani, analiziranja trendov in administriranja.

UPORABA PIŠKOTKOV

Ko prvič obiščete spletno mesto Nepremicninskioglasnik.com, se v vaš računalnik shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik, prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta, opisane zgoraj. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik.

Družba Spletne novice d.o.o. uporablja piškotke tudi za zbiranje podatkov o tem, katere povezave uporabniki kliknejo. Te podatke družba Spletne novice d.o.o. uporablja za ugotavljanje, ali so bile res poslane informacije, ki jih uporabniki želijo brati. Zbirajo se v združeni obliki in se ne povezujejo z nikakršnimi osebnimi podatki.

Družba Spletne novice d.o.o. uporablja tudi spletne signale, imenovane tehnologija prozornih gifov ali oznake ukrepanja. Ta tehnologija pomaga ugotoviti, koliko obiskovalcev je kliknilo določene elemente (kot so povezave ali slike) na določeni strani spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com. Ne uporablja se jih za dostop do podatkov, ki bi omogočali vašo osebno prepoznavo, temveč kot orodje za zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com.

Če uporabniki svoj brskalnik nastavijo tako, da ne sprejema piškotkov spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com, bodo lahko še vedno ogledovali besedilo na spletnih straneh, ne bodo pa mogli uporabiti možnosti za prilagoditev po meri ali pa se naročiti na storitve, ki so na voljo.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oz. kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik z vnosom podatkov preko vmesnika na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com prenaša na družbo Spletne novice d.o.o. materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com ter v vseh drugih medijih družbe Spletne novice d.o.o. in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik družbi Spletne novice d.o.o. jamči pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletnem mestu Nepremicninskioglasnik.com, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Spletne novice d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Uporabnik se izrecno strinja, da družba Spletne novice d.o.o. z namenom preprečevanja nepooblaščenega kopiranja vsebin vse multimedijske materiale, ki so objavljeni na portalu Nepremicninskioglasnik.com, označi z vodnim tiskom spletnega naslova »www.nepremicninskioglasnik.com«.

Imetnik spletne domene Nepremicninskioglasnik.com je družba Spletne novice d.o.o. in uporabnik tega ne sme uporabljati v katerikoli obliki za katerikoli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Družba Spletne novice d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadevala, da bo celotna vsebina spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com visoko kvalitetna, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnihkoli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, da je storitev spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnegakoli jamstva za delovanje, pa je kazenska in civilna odgovornost družbe Spletne novice d. o. o. za stvarne in pravne napake na vsebinah popolnoma izključena. Družba Spletne novice d. o. o. ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih vsebin, ki bi se znašle na njeni spletni strani. V zvezi z zagotavljanjem portala Nepremicninskioglasnik.com veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com,
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com, zaradi zaupanja v vsebino storitev portala Nepremicninskioglasnik.com, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com,
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitev spletnega mesta Nepremicninskioglasnik.com, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Družba Spletne novice d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino pogojev uporabe spremeni kadarkoli brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. Uporabniki boste vedno obveščeni o vsebinski spremembi politike, tako da bo sprememba objavljena na spletnem mestu Nepremicninskiogasnik.si ali pa boste prejeli obvestilo o spremembi po elektronski pošti.

Spletne novice d.o.o., oktober 2008