Energetska izkaznica

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Komu in kdaj je potrebno pridobiti energetsko izkaznico?

Pri prodaji ali oddaji v najem mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Pri oglaševanju mora lastnik prav tako navesti razred energetske učinkovitosti iz energetske izkaznice.

Komu je namenjena energetska izkaznica?

Eneregtska izkaznica je namenjena predvsem kupcem, da se lahko še pred nakupom stavbe seznanijo z njeno energijsko učinkovitostjo, kot tudi z možnimi ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti. Prav tako je energetska izkaznica namenjena najemojemalcem, da imajo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe (ali stanovanja).

Kako energetsko izkaznico pridobiti?

Zelo enostavno. Pokličite nas na 041 681 204 ali pišete na e-mail naslov: stenat@siol.net . Svetovali vam bomo in pomagali pri pridobitvi energetske izkaznice. Energetske izkaznice stavb na podlagi 68. d člena Energetskega zakona izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) kot pooblaščene pravne ali fizične osebe na zahtevo stranke.

Kakšne so globe za pravne in fizične osebe?

Zakonsko predpisane globe (493. člen EZ-1): 300 Eur – za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu ali najemniku ne predloži originala ali kopije energetske izkaznice. 250 Eur – za prekršek se kaznuje lastnik stavbe, če ne zagotovi, da se v oglasu navedejo.