Dodatne storitve

V sodelovanju z uglednim gradbeno projektantskim podjetjem, vam ponujamo naslednje storitve:

PROJEKTIRANJE:

 • - Izdelava projektne dokumentacije
 • - Pridobivanje gradbenega dovoljenja
 • - Pridobivanje soglasij in služnostnih pravic
 • - Legalizacije objektov, dozidave in rekonstrukcije
 • - Izdelava parcelacij urbanistične zasnove
 • - Vpis v zemljiško knjigo
 • - Projektiranje in tehnično svetovanje
 • - Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
 • - Sprememba namembnosti

GEODETSKE STORITVE:

 • - Ureditev meje
 • - Parcelacija
 • - Geodetski načrt
 • - Izravnava meje
 • - Evidentiranje zemljišča v stavbo
 • - Vpis stavbe v KST
 • - Hišna številka
 • - Etažna delitev
 • - Spremembe podatkov katastra stavb
 • - Sprememba dejanske rabe zemljišč