Pasti pri nakupu nepremičnine

  Nakup lastne nepremičnine je gotovo še vedno največja naložba v življenju posameznika. Odločitev o nakupu in kasnejša izpeljava posla pa je odgovorna in zahtevna naloga. Da bi bil nakup čim bolj preprost in brez zapletov, je pomembno, da izberete profesionalnega nepremičninskega posrednika.

  Ni mogoče našteti vseh tveganj, če bi se nakupa nepremičnine lotili sami.

  Opozorimo naj le na nekatere pasti pri preverjanju pravnega stanja v zemljiški knjigi (težava je pri nepremičninah, ki še niso vpisane v zemljiško knjigo), preverjanju plomb (to so vpisi v zemljiško knjigo, ki še čakajo na odločitev sodišča), predkupni pravici solastnikov (kadar kupujete del hiše, ki še nima urejene etažne lastnine), nepremičnini obremenjeni s hipoteko (kjer je potrebno poplačati dolg, ki je zavarovan s hipoteko in od banke zahtevati izbrisno pobotnico, na podlagi katere se zahteva izbris hipoteke iz zemljiške knjige), prodajni pogodbi, ki mora biti sestavljena tako, da zagotavlja varen prenos lastništva, vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo (kajti, če lastninske pravice na kupljeni nepremičnini takoj ne vpišemo v zemljiško knjigo, lahko pride do neželenih vmesnih vpisov, ki bi potem imeli prednost pred kupcem, ki vam lahko naredi ogromno škodo, celo bankrot).

  Če kupujete gradbeno parcelo, je potrebno preveriti ali je zemljišče na območju predkupne pravice občine, kakšen je prostorski plan, kaj na parceli lahko gradite, katere omejitve veljajo, možnosti komunalnih in drugih priključkov in pridobivanje vse ustrezne dokumentacije in soglasja.

  Izogibajte se prodajalcev nepremičnin, ki odklanjajo (nekateri celo blatijo) in ne želijo sodelovanja z nepremičninskimi družbami, saj imajo zagotovo kaj za bregom.

  V izogib raznim nevšečnostim, ki se vam lahko zgodijo pri nakupu nepremičnine vaših sanj, vam priporočamo, da pokličete našega nepremičninskega posrednika, ki vam bo kot strokovnjak na trgu nepremičnin svetoval ter posel zaključil s čim večjo stopnjo pravne varnosti in zaupanja.

  V nepremičninski družbi Stenat 2000 so posredniki visoko usposobljeni strokovnjaki, ki vam bodo pomagali uresničiti vaše želje in sanje.