Licence

Vsi zaposleni v nepremičninski družbi Stenat 2000 imamo pridobljene LICENCE Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije za opravljanje poslov nepremicninskega posredovanja in smo vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri ministru, pristojnem za prostor.

Smo tudi imetniki licence Informacijske borze nepremičnin (IBN).

Poslujemo korektno in pošteno, zato smo med prvimi podjetji, ki so podpisali Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami. S tem kodeksom Gospodarske zbornice Slovenije potrjujemo poštenost in strokovnost pri opravljanju storitev. Udeležujemo se vseh dodatnih izobraževalnih seminarjev in tako sledimo vsem spremembah zakonov naše dejavnosti in z vsem, kar je povezano z našim poslovanjem.