Storitve

 • - posredovanje in strokovni nasveti v prometu z nepremičninami vseh vrst: hiše, stanovanja, poslovni in industrijski objekti, kmetije, zemljišča (stavbna in kmetijska), vikendi itd...,
 • - nakup in prodaja vseh vrst nepremičnin, ki so del naše ponudbe,
 • - oddaja v najem stanovanj, hiš in poslovnih prostorov iz naše ponudbe,
 • - brezplačne tržne cenitve vseh vrst nepremičnin,
 • - brezplačni ogledi nepremičnin iz celotne naše ponudbe,
 • - za zagotavljanje kvalitetnih storitev sodelujemo z našimi zunanjimi sodelavci, ki pokrivajo pravno področje, univerzitetni diplomirani pravniki, odvetniki, notarji in sodnimi zapriseženimi cenilci, arhitekti, geodeti, gradbeniki, sodelovanje z bankami pri iskanju dobrih kreditnih pogojev,
 • - brezplačni ogled, fotografiranje in video posnetek vseh vrst nepremičnin,
 • - preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, ugotavljanje morebitnih pravic tretjih oseb, ki bi lahko omejevale ali izključevale pravice strank, ter po potrebi pridobivanje potrebne dokumentacije,
 • - raziskava lokalnega trga nepremičnin, seznanitev s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi, skupaj z naročiteljem sporazumno določitev okvirne cene, po kateri naj bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala ali najela,
 • - seznanitev naročnika z davčnimi obveznostmi,
 • - trženje nepremičnine in oglaševanje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja, posebnih oglasnikih in na internetnih straneh in portalih v obsegu in na način kot jih določimo,
 • - vzpostavitev stika med naročnikom in tretjo osebo,
 • - sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla,
 • - hranjenje izvirnikov pogodb, drugih pomembnih dokumentov in ključev do zaključka pravnega posla,
 • - prijava pogodbe in napovedi za odmero prometnega davka, priprava in izpolnitev vseh potrebnih obrazcev v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine,
 • - nadzor izvrševanja sklenjenega posla, predvsem plačil posameznih obrokov in celotne izpolnitve obveznosti,
 • - primopredaja nepremičnine, administrativna pomoč pri spremembi imena plačnika pri pristojnih organizacijah, prijava/odjava v registrih Elektra, Rižanskega vodovoda, Telekoma, ogrevanje, javnih komunalnih službah, upravnikih ...,

SKRATKA: PRIJAZNO, STROKOVNO in VARNO realiziramo vašo najugodnejšo rešitev pri prodaji, nakupu, oddaji ali najemu nepremičnine, upoštevajoč zaupnost podatkov!

Cilj našega podjetja je zagotoviti strankam hitre, kakovostne in varne storitve.